SNS Historisch Centrum

 Contact            Disclaimer             Facebook             Youtube

Contact disclaimer SNS Historisch Centrum

George Christiaan Frans Walkate 1866-1943, bestuurslid en later directeur van de Nutsspaarbank in Kampen

Walkate was naast zijn werk als bankfunctionaris gepassioneerd verzamelaar van alles wat met de geschiedenis van de stad Kampen te maken had. Hij wist zijn mede bankbestuurders zodanig te overtuigen van het nut van zijn verzameling voor de Kamper samenleving, dat men tot de bouw van een archiefruimte overging

Lees meer >>


Foto’s

Kunst

Archieven

Archieven Frans Walkate Archief

Grafiek/Prenten/Bouwtekeningen

Tentoonstelling

Kamper Almanak

Tentoonstellingen

Frans Walkate

Collectie

Collectie Grafiek Kunst Foto's

Hanzedagen 2017

Foto’s uit de fotokronier van de Kamper Almanak


De Hanzedagen

Ieder jaar organiseert één van de Hanzesteden een internationale ontvangst waar alle Hanzesteden welkom zijn om elkaar te ontmoeten en de Hanzesteden te promoten. Het oude Hanzeverbond was in de 14de en 15de eeuw een machtige economische factor die de internationale handel bevorderde. Het verbond bracht veel Europese steden tot bloei. Sinds 1980 is het onder de naam ‘Nieuwe Hanze’ nieuw leven ingeblazen. Het beoogt internationale betrekkingen tussen steden levendig te houden en de identiteit van de Hanzesteden te vergroten. De ‘Nieuwe Hanze’ bestaat momenteel uit 190 Hanzesteden uit zestien landen. De belangstelling om deel te nemen groeit elk jaar.

>>>>>>>
Fotokroniek Hanzedagen 2017